Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА О РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Проект Закону про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання у сфері надання посередницьких послуг на ринку нерухомості 11462

   • Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    3 декабря 2012 в 14:31

    Проект
    Вноситься народним
    депутатом України
    Стешенком О.М.


    ЗАКОН УКРАЇНИ
    «Про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання у сфері надання посередницьких послуг на ринку нерухомості»

    Стаття 1. Сфера дії закону
    Цей Закон регулює відносини з надання будь-яких посередницьких послуг у сфері набуття та/або відчуження права власності на нерухоме майно та/або передачі інших речових прав на це майно (посередницькі послуги).
    До посередницьких послуг також належать консультаційні, інформаційні послуги, послуги з дослідження стану та кон’юнктури ринку нерухомості, тощо.
    До договору про надання посередницьких послуг застосовуються положення про договір про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
    На відносини між фізичними особами та суб’єктами господарювання, які надають посередницькі послуги (виконавцями), в тому числі підбір варіантів об’єктів нерухомості для їх подальшої купівлі-продажу, оренди (найму), допомоги в укладанні відповідних договорів, організації купівлі-продажу об’єктів нерухомості за дорученням зазначених фізичних осіб розповсюджується законодавство про захист прав споживачів.
    Стаття 2. Інформування замовника про умови надання посередницьких послуг
    До укладання договору про надання посередницьких послуг виконавець зобов’язаний своєчасно надати замовнику необхідну, повну і достовірну інформацію про умови надання таких послуг.
    Інформація про умови надання посередницьких послуг має бути доведена виконавцем до відома замовника у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
    1) повне та скорочене найменування, місцезнаходження, адресу та контактний телефон виконавця;
    2) істотні умови договору;
    3) страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням виконавцем посередницьких послуг, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати, в разі якщо відповідальність виконавця перед третіми особами застрахована;
    Виконавець зобов’язаний на вимогу замовника надати йому іншу інформацію про послуги, які той надає, та інформацію, надання якої передбачено цим Законом, законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативно-правовими актами.
    Виконавець зобов’язаний дотримуватися умов надання посередницьких послуг, про які був поінформований замовник до укладання договору про надання таких послуг.
    Виконавець несе відповідальність за надання недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації, передбаченої цією статтею, відповідно до закону.

    Стаття 3. Договір про надання посередницьких послуг
    Правовою підставою для надання посередницьких послуг є відповідний договір.
    За договором про надання посередницьких послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (замовника) посередницькі послуги, а замовник зобов’язується їх оплатити.
    До договору про надання посередницьких послуг застосовуються положення про договір про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
    Істотними умовами договору про надання посередницьких послуг є:
    1) вичерпний перелік послуг, порядок та строки їх надання;
    2) ціна послуг, яка не може перевищувати 1% від вартості об’єкта нерухомості, щодо якого укладається договір про надання посередницьких послуг.
    В разі передачі замовником виконавцю будь-яких документів, які необхідні для виконання укладеного між ними договору про надання посередницьких послуг, останній зобов’язаний забезпечити їх схоронність та повернення замовнику після виконання зазначеного договору.
    Замовник несе відповідальність в повному обсязі за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли невиконання або неналежне виконання умов договору про надання посередницьких послуг сталося з вини замовника.
    У разі неможливості надати замовнику визначені в договорі послуги, виконавець зобов’язаний за згодою замовника вжити альтернативних заходів щодо виконання договору без покладення додаткових витрат на замовника, а також відшкодувати вартість ненаданих посередницьких послуг та збитки.

    Стаття 4. Заходи щодо підвищення прозорості ціноутворення на посередницькі послуги
    Здійснення замовником додаткових, не передбаченим договором про надання посередницьких послуг, платежів на користь виконавця забороняється.
    Ціна договору про надання посередницьких послуг не може бути змінена в односторонньому порядку.
    Додаткові послуги, надані виконавцем без згоди замовника, не створюють для останнього зобов'язань щодо їх оплати.
    Виконавцю забороняється стягувати плату з контрагента замовника за договором щодо об’єкту нерухомості, стосовно якого ним надаються посередницькі послуги.

    Стаття 5. Заходи щодо дотримання прав замовників при оплаті отриманих ними посередницьких послуг
    Виконавець здійснює оплату посередницьких послуг виключно у гривні та лише у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок виконавця в установі банку.
    Замовник виконує зобов’язання щодо оплати наданих посередницьких послуг у сумі не менше 50% від суми договору про надання цих послуг після вчинення ним правочину з нерухомим майном, щодо якого надавалися посередницькі послуги.

    Стаття 6. Відповідальність виконавців за договором про надання посередницьких послуг
    Виконавці посередницьких послуг несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
    Виконання зобов’язань виконавця посередницьких послуг забезпечується неустойкою у розмірі не менше 50% від ціни невиконаної або неналежно виконаної послуги.
    Передбачений цією статтею розмір неустойки не може бути зменшений за домовленістю сторін.

    Прикінцеві положення
    1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.


    Голова Верховної Ради
    України В.ЛИТВИН

    #
   • Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    3 декабря 2012 в 14:39

    Уважаемые коллеги, сейчас готовиться официальная позиция АСНУ по отношению к законопроекту 11462. Прошу ответить на вопрос -- почему на рынке Украины установилось 5 процентов комиссии и правильно ли это? Это необходимо для юридического обоснования. Свое мнение прошу оставлять здесь http://www.asnu.net/topics/view/591/#post_5664
    С уважением президент АСНУ Злыдень Сергей Анатольевич.

    #
   • Злыдень Сергей
    #
   • Бударев Александр

    Бударев Александр Александрович

    3 декабря 2012 в 15:33

    Не риэлторы установили такой процент. Это рынок устанавливает. 100 гривень будет мало для качественной работы, а 20% будет много. 5% оптимальный размер комиссии. Ведь у клиентов есть право не работать с риэлтором и соответственно не платить, а если работаеш, то плати. Размер гонорара у предпринимателя может быть любой и никакими законами его нельзя установить. Это же не гос.предприятие. Иногда процент может быть выше иногда ниже, но на сегодняшний день 5% комфортный процент, как для клиентов, так и для риэлторов. Нельзя законодательно ограничить доход частного предпринимателя. Ведь его услуги необязательны при проведении сделок, как у нотариуса.

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:45

    За текстом , -"До посередницьких послуг також належать консультаційні, інформаційні послуги, послуги з дослідження стану та кон’юнктури ринку нерухомості, тощо."
    Ще не продавали, а вже 4 % заробили. От розумні люди!

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:48

    И обязательно проинформирую про страховку своего автомобиля.....

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:52

    "Замовник несе відповідальність в повному обсязі за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли невиконання або неналежне виконання умов договору про надання посередницьких послуг сталося з вини замовника."
    Это же полный бред.
    Замовник сам винен и сам безвідповідальний..........

    #
    Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 16:07

    А этот "перл" еще краше, - " У разі неможливості надати замовнику визначені в договорі послуги, виконавець зобов’язаний за згодою замовника вжити альтернативних заходів щодо виконання договору без покладення додаткових витрат на замовника, а також відшкодувати вартість ненаданих посередницьких послуг та збитки."

    Тут аж прет - мы еще и тот самый 1% должны будем заплатить, "в випадку неможливості виконання договору".

    #
    Гузей Елена

    Гузей Елена

    5 декабря 2012 в 0:37

    :), привет всем, я тоже прочла этот "АБЗАЦ" и подумала, что переработала,- не понимаю смысла! оказывается, таки права... снова все под себя гонят!!!

    #
   • Слеба Алексей

    Слеба Алексей Михайлович

    3 декабря 2012 в 15:56

    Наверное г-н Стешенко только что купил квартиру через "известное" агентство....

    #
   • Чуприна Анастасия

    Чуприна Анастасия Олеговна

    3 декабря 2012 в 16:30

    Глупенький такой закончик! Нечего и обсуждать!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    3 декабря 2012 в 16:51

    Закон на 4-х страницах - это бред сумасшедшего, а не закон и обсуждать нечего.

    #
   • Демьяненко Елена

    Демьяненко Елена Александровна

    3 декабря 2012 в 16:57

    вот такие депутатишки и пытаются подвинуть этот бред!!!!

    #
   • Чернявская Татьяна

    Чернявская Татьяна Игоревна

    3 декабря 2012 в 18:04

    Да картина у нас в стране грустная для нашего бизнесса:Бизнес не защищенный,сорвавшиеся сделки-мы не можем получить заработанные деньги ,кругом разгуливают "риэлторы" не платят налоги..так ,а тех кто платит и работает в офисах-ДАВАЙТЕ ПРИЖМЕМ СОВСЕМ!1% -ни в одной стране риэлторам не платят а у нас УМЫ ВЕЛИКИЕ ПРИДУМАЛИ!

    #
   • Красотов Алексей

    Красотов Алексей

    3 декабря 2012 в 18:13

    Коллеги, а действительно, это ведь просто какой-то бред, просто минутная ночная "эмоция" покупателя-неудачника!)

    #
   • Кулишенко Владислав

    Кулишенко Владислав Викторович

    3 декабря 2012 в 18:49

    Это подготовленный на скорую руку популистский закон, написанный по всей видимости очень обиженным клиентом, который мало того что заплатил 5% комиссионных, так еще и оплатил ряд дополнительных услуг, в том числе врачей, адвокатов, юристов, экспертов, специалистов по фен-шую и т. д, и это не считая регистрацию в БТИ без очереди и в кратчайшие сроки. А может подсунутый не разобравшемуся в этом депутату, который к сожалению представляет БЮТ. Его абсурд заложен уже в названии «Про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання…». «Деякий закон», что можно сказать. Сплошной негатив по отношению к посередникам (риэлторам), с одними обязанностями за один процент, но абсолютно бесправный. Позвольте заметить о каком страховании рисков, связанных с предоставлением посреднических услуг, если оно не относится к услугам , подлежащих обязательному страхованию. Остановить немедленно, это позорный закон. Надо сплотится, и ответить так этим горе писакам, страшно далеким от народа, чтобы другим неповадно было.

    #
   • Красотов Алексей

    Красотов Алексей

    3 декабря 2012 в 19:05

    Коллеги, а давайте теперь наконец-то о самом больном, о пресловутых «5-ти %»!
    Сами ведь, виноваты!
    Ведь и 20-лет назад, на заре зарождения профессионального риэлторского рынка Украины, и во времена СССР, при тайно существующей професии «советского» маклера, и, как и до государственного переворода в Росси 1917 года (ну, так модно сейчас называть Великую Октябрьскую революцию), стоимость наших услуг традиционно, классически и исторически сотавляла 5%. И палтил эти деньги покупатель, как положено, независимо от стоимости объекта, независимо от количества участников в сделке посредников, незавсимо от каких-либо государственных и законодательных регулирований!
    А что же сделали мы? Вернее, вы? Вернее, те, кто уже давно не с нами, летом 2000 г.?! Когда некоторые из нас так решили бороться за клиента, лишь бы копейку заработать и лишь бы обойти конкурента, размещая в своих объявлениях в «Авизо» внаглу грязно конкурирующую фразу: «прямым» клиентам скидка!», «прямым» покупателям - оформление 3%!». Ну, может, кто-то тогда и выжил на этом, но ведь никто не задумался тогда о том, какую «бомбу» сами же заложили в рынок, в свой же бизнес и намного лет!
    И что было дальше, помните? Мы некоторое работали в Киеве по принципу «прямой клиент», т.е. 3 %, или «кривой» клиент, так что должен заплатить 5% на два агентства. Потом уже клиенты сами требовали, что мы «должны» с них взять 3%, а не 5%, потому что они «прямые»! «Ну и слава Богу, что Вы прямая, а не косая, женщина,» отвечал я таких случаях, «и рад за Ваше здоровье, но я Вам ничего не должен, это Вы мне должны!» Но было уже поздно... А дальше стало еще хуже! Где-то с 2005-года покупатели просто, при звноке в агентство, сообщали, что «телефончик-то мы вам свой оставим, но работать со мной как с «покупателем» по другим агентствам не надо, я сама им позвоню, и звоните только в случае, если сможете предложить вариант только от вашего агентства! Потому что я не буду платить больше 3%». Вот так мы и потеряли «покупательский портфель», вот так и получилось, что недвижимость в Киеве с тех пор покупают не в агентствах недвижимости, а в «Авизо», «Мире Квартир» и интернете! Вот отсюда и появились все известные в Украине «теории», что за нашу услугу «пусть продавец нам хоть заплатит», на чем на нас же пресловутые «лекторы» и зарабатывают!
    Так что, коллеги, в разрушении исторически сложившейвся столетиями традиционной оплаты наших и наших предшественников стоимости услуг виноваты мы сами, а не клиенты, и не «обидевшиеся» на риэлторов «бедные» депутаты!
    И что, будем плакаться, что нам теперь ВООБЩЕ не хотят платить, или все-таки что-то с этим делать, исправляя собственные же ошибки некорректной конкуретной борьбы и хода традиций и истории??!!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    4 декабря 2012 в 9:31

    Пора вспомнить выступление Сергея Анатольевича и разговор на последнем Совете в отношении законопроекта от минэкономики, пора брать тему в свои руки и лоббировать закон, который нужен нам. Разработанная концепция удовлетворяет, как я понимаю, большинство. Пусть это не вся Украина и не все сообщество, но кто кому доктор. Это и будет ответом для сомневающихся и задающих глупые вопросы "а зачем АСНУ" - а затем...

    #
   • Шляхтин Андрей

    Шляхтин Андрей Николаевич

    4 декабря 2012 в 12:37

    Не согласен!

    #
   • Шляхтин Андрей

    Шляхтин Андрей Николаевич

    4 декабря 2012 в 12:39

    Не согласен с этим законом!!!!!!!!!!!

    #
   • Петришин Олег

    Петришин Олег Игоревич

    4 декабря 2012 в 13:50

    Шановні колеги. Нажаль лише зараз ознаомився з проектом цього документу. Як юрист та людина, шо має досвід у підготовці проектів актів нормативно-правового регулювання одразу скажу, що це не законопроект, оскільки таким законом автор не просто плює в бік загальних Конституційних принципів, а позбавляє окрему галузь права самостійно формувати ринкову варстість своїх послуг (що є нонсенсом) у т.з. правовій державі.
    Не зрозуміла, чесно кажучи, мета цього законопроекту. Які відносини він ругулює?... Неозброєним оком помітно, що проект малювався на коліні, бо юрист такого б не написав... Звідки критерії оцінки вартості послуги (1%) і ні грама більше)...??? Де розрахунок, з чого складається ця ціна?..Чи може вона ринкова???...
    Як можнна взагалі прокоментувати таку тезу?.... "Здійснення замовником додаткових, не передбаченим договором про надання посередницьких послуг, платежів на користь виконавця забороняється."....?
    Це що таке?... Це якась потвора хоче заборонити замовнику заплатити виконавцю гроші, які він вважає за доцільне заплатити уц зв"язку з бездоганним наданням послуги? Так може ми усім адвокатам заборонимо брати гонорари, в тому числі гонорари успіху, а нотаріусам ....Як можна обмежити вартість послг законопроектом, якщо така послуга навіть не визначена юридично чітко? Посередницька послуга ріелтора може обмежуватись простою презентацією об"єкта, а може включати комплекс супутніх послуг які юридичний аудит об"єкту, аудит правовстан. док-ів продавця, історії придбання, проектної документації на будівництво, відповідних погоджень у безлічі аудит виконаних розрахунків за об"єкт, тощо....?
    На мій погляд документ цей дає зрозуміти, що його автор не просто скупа людина, а юридично безграмотна і абсолютно не обізнана з професією ріелтора. Висновок наступний - ганьба делетанту!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    4 декабря 2012 в 14:45

    Что мы обсуждаем, господа? Излияние желчи не природным путем. Ущербные люди и излагают ущербно.....

    #
   • Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    5 декабря 2012 в 8:02

    Уважаемые коллеги, вчера был в ВР , по поводу законопроектов касающихся риелторской деятельности.
    Сообщаю Вам, что согласно регламенту прохождения законопроектов в ВР, ни закон Просолова 8781, ни Стешенко 11462 -- рассмотрены не будут , а значит не набрали положенного количества голосов.


    Теоретическая вероятность , что в новой каденции депутат Просолов снова может подать закон о риелторской деятельности есть, но не ранее 2014 года.

    Что каксается депутата Стешенко , то о нем можно забыть и о его законопроекте , так как он в новый состав ВР избран не был.

    Однако вероятность попыток регулирования размера вознаграждения риелтора государством -- очень велика . Напомню о законопроекте разработанным МЭРТ. Поэтому юридический комитет АСНУ все таки правовую позицию обязательно сделает и мы ее в ближайшее время опубликуем ее сайте.
    Спасибо всем огромное за проявленную активность и помощь.
    АСНУ движение вперед !!!!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    5 декабря 2012 в 8:55

    И только вперед!

    #
   • Стрелкова Лилия

    Стрелкова Лилия Алексеевна

    5 декабря 2012 в 9:45

    Почему именно 5 % ?

    По моему мнению, 5 % сложилось из таких соображений. Мировая практика и исходя из личного опыта работы, говорит о том , что цена предложения и цена продажи отличается в большинстве случаев на 10 %. Так называемая процентная ставка на торг. Квартира выставлена на продажу по цене предложения, находится на рынке некоторое время (время продажи). Риэлтор, как главный оператор рынка, работает с продающей стороной по понижению цены, фактически именно заслуга риэлтора, что цена опускается на эти 10 % и именно эти 10 % БОНУС для покупающей стороны. Поэтому СПРАВЕДЛИВО, этот БОНУС разделить между покупателем и тем, благодаря которому возник этот БОНУС.
    5 % -заслуга риэлтора и это его оплата, 5 % скидка для покупателя.

    #