Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   LZ_logo_2014.jpg

   _________________.jpg   ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЗАКОНА О РИЭЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Проект Закону про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання у сфері надання посередницьких послуг на ринку нерухомості 11462

   • Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    3 декабря 2012 в 14:31

    Проект
    Вноситься народним
    депутатом України
    Стешенком О.М.


    ЗАКОН УКРАЇНИ
    «Про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання у сфері надання посередницьких послуг на ринку нерухомості»

    Стаття 1. Сфера дії закону
    Цей Закон регулює відносини з надання будь-яких посередницьких послуг у сфері набуття та/або відчуження права власності на нерухоме майно та/або передачі інших речових прав на це майно (посередницькі послуги).
    До посередницьких послуг також належать консультаційні, інформаційні послуги, послуги з дослідження стану та кон’юнктури ринку нерухомості, тощо.
    До договору про надання посередницьких послуг застосовуються положення про договір про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
    На відносини між фізичними особами та суб’єктами господарювання, які надають посередницькі послуги (виконавцями), в тому числі підбір варіантів об’єктів нерухомості для їх подальшої купівлі-продажу, оренди (найму), допомоги в укладанні відповідних договорів, організації купівлі-продажу об’єктів нерухомості за дорученням зазначених фізичних осіб розповсюджується законодавство про захист прав споживачів.
    Стаття 2. Інформування замовника про умови надання посередницьких послуг
    До укладання договору про надання посередницьких послуг виконавець зобов’язаний своєчасно надати замовнику необхідну, повну і достовірну інформацію про умови надання таких послуг.
    Інформація про умови надання посередницьких послуг має бути доведена виконавцем до відома замовника у доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою та містити відомості про:
    1) повне та скорочене найменування, місцезнаходження, адресу та контактний телефон виконавця;
    2) істотні умови договору;
    3) страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням виконавцем посередницьких послуг, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати, в разі якщо відповідальність виконавця перед третіми особами застрахована;
    Виконавець зобов’язаний на вимогу замовника надати йому іншу інформацію про послуги, які той надає, та інформацію, надання якої передбачено цим Законом, законодавством про захист прав споживачів, іншими нормативно-правовими актами.
    Виконавець зобов’язаний дотримуватися умов надання посередницьких послуг, про які був поінформований замовник до укладання договору про надання таких послуг.
    Виконавець несе відповідальність за надання недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації, передбаченої цією статтею, відповідно до закону.

    Стаття 3. Договір про надання посередницьких послуг
    Правовою підставою для надання посередницьких послуг є відповідний договір.
    За договором про надання посередницьких послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується надати за замовленням іншої сторони (замовника) посередницькі послуги, а замовник зобов’язується їх оплатити.
    До договору про надання посередницьких послуг застосовуються положення про договір про надання послуг, якщо інше не передбачено законом.
    Істотними умовами договору про надання посередницьких послуг є:
    1) вичерпний перелік послуг, порядок та строки їх надання;
    2) ціна послуг, яка не може перевищувати 1% від вартості об’єкта нерухомості, щодо якого укладається договір про надання посередницьких послуг.
    В разі передачі замовником виконавцю будь-яких документів, які необхідні для виконання укладеного між ними договору про надання посередницьких послуг, останній зобов’язаний забезпечити їх схоронність та повернення замовнику після виконання зазначеного договору.
    Замовник несе відповідальність в повному обсязі за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли невиконання або неналежне виконання умов договору про надання посередницьких послуг сталося з вини замовника.
    У разі неможливості надати замовнику визначені в договорі послуги, виконавець зобов’язаний за згодою замовника вжити альтернативних заходів щодо виконання договору без покладення додаткових витрат на замовника, а також відшкодувати вартість ненаданих посередницьких послуг та збитки.

    Стаття 4. Заходи щодо підвищення прозорості ціноутворення на посередницькі послуги
    Здійснення замовником додаткових, не передбаченим договором про надання посередницьких послуг, платежів на користь виконавця забороняється.
    Ціна договору про надання посередницьких послуг не може бути змінена в односторонньому порядку.
    Додаткові послуги, надані виконавцем без згоди замовника, не створюють для останнього зобов'язань щодо їх оплати.
    Виконавцю забороняється стягувати плату з контрагента замовника за договором щодо об’єкту нерухомості, стосовно якого ним надаються посередницькі послуги.

    Стаття 5. Заходи щодо дотримання прав замовників при оплаті отриманих ними посередницьких послуг
    Виконавець здійснює оплату посередницьких послуг виключно у гривні та лише у безготівковій формі шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок виконавця в установі банку.
    Замовник виконує зобов’язання щодо оплати наданих посередницьких послуг у сумі не менше 50% від суми договору про надання цих послуг після вчинення ним правочину з нерухомим майном, щодо якого надавалися посередницькі послуги.

    Стаття 6. Відповідальність виконавців за договором про надання посередницьких послуг
    Виконавці посередницьких послуг несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
    Виконання зобов’язань виконавця посередницьких послуг забезпечується неустойкою у розмірі не менше 50% від ціни невиконаної або неналежно виконаної послуги.
    Передбачений цією статтею розмір неустойки не може бути зменшений за домовленістю сторін.

    Прикінцеві положення
    1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.


    Голова Верховної Ради
    України В.ЛИТВИН

    #
   • Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    3 декабря 2012 в 14:39

    Уважаемые коллеги, сейчас готовиться официальная позиция АСНУ по отношению к законопроекту 11462. Прошу ответить на вопрос -- почему на рынке Украины установилось 5 процентов комиссии и правильно ли это? Это необходимо для юридического обоснования. Свое мнение прошу оставлять здесь http://www.asnu.net/topics/view/591/#post_5664
    С уважением президент АСНУ Злыдень Сергей Анатольевич.

    #
   • Злыдень Сергей
    #
   • Бударев Александр

    Бударев Александр Александрович

    3 декабря 2012 в 15:33

    Не риэлторы установили такой процент. Это рынок устанавливает. 100 гривень будет мало для качественной работы, а 20% будет много. 5% оптимальный размер комиссии. Ведь у клиентов есть право не работать с риэлтором и соответственно не платить, а если работаеш, то плати. Размер гонорара у предпринимателя может быть любой и никакими законами его нельзя установить. Это же не гос.предприятие. Иногда процент может быть выше иногда ниже, но на сегодняшний день 5% комфортный процент, как для клиентов, так и для риэлторов. Нельзя законодательно ограничить доход частного предпринимателя. Ведь его услуги необязательны при проведении сделок, как у нотариуса.

    #
   • Липаев Михаил

    Липаев Михаил Андреевич

    3 декабря 2012 в 15:36

    ст 4 Виконавцю забороняється
    стягувати плату з
    контрагента замовника за
    договором щодо об’єкту нерухомості, стосовно якого
    ним надаються
    посередницькі послуги. - означает ли это, что и риэлторы не смогут получать комиссию от коллег-контрагентов?

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:45

    За текстом , -"До посередницьких послуг також належать консультаційні, інформаційні послуги, послуги з дослідження стану та кон’юнктури ринку нерухомості, тощо."
    Ще не продавали, а вже 4 % заробили. От розумні люди!

    #
   • Липаев Михаил

    Липаев Михаил Андреевич

    3 декабря 2012 в 15:46

    я бы не сказал, что 5% сложилось до сих пор. 5% - это декларация. в большинстве случаев все по другому. можно в технологии предоставления услуг на предприятии предусмотреть разные, например, виды договоров для разных стадий процесса. 2-3% мы так без труда наберем.

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:48

    И обязательно проинформирую про страховку своего автомобиля.....

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 15:52

    "Замовник несе відповідальність в повному обсязі за невиконання або неналежне виконання умов договору, крім випадків, коли невиконання або неналежне виконання умов договору про надання посередницьких послуг сталося з вини замовника."
    Это же полный бред.
    Замовник сам винен и сам безвідповідальний..........

    #
    Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    3 декабря 2012 в 16:07

    А этот "перл" еще краше, - " У разі неможливості надати замовнику визначені в договорі послуги, виконавець зобов’язаний за згодою замовника вжити альтернативних заходів щодо виконання договору без покладення додаткових витрат на замовника, а також відшкодувати вартість ненаданих посередницьких послуг та збитки."

    Тут аж прет - мы еще и тот самый 1% должны будем заплатить, "в випадку неможливості виконання договору".

    #
    Гузей Елена

    Гузей Елена

    5 декабря 2012 в 0:37

    :), привет всем, я тоже прочла этот "АБЗАЦ" и подумала, что переработала,- не понимаю смысла! оказывается, таки права... снова все под себя гонят!!!

    #
   • Слеба Алексей

    Слеба Алексей Михайлович

    3 декабря 2012 в 15:56

    Наверное г-н Стешенко только что купил квартиру через "известное" агентство....

    #
   • Чуприна Анастасия

    Чуприна Анастасия Олеговна

    3 декабря 2012 в 16:30

    Глупенький такой закончик! Нечего и обсуждать!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    3 декабря 2012 в 16:51

    Закон на 4-х страницах - это бред сумасшедшего, а не закон и обсуждать нечего.

    #
   • Демьяненко Елена

    Демьяненко Елена Александровна

    3 декабря 2012 в 16:57

    вот такие депутатишки и пытаются подвинуть этот бред!!!!

    #
   • Чернявская Татьяна

    Чернявская Татьяна Игоревна

    3 декабря 2012 в 18:04

    Да картина у нас в стране грустная для нашего бизнесса:Бизнес не защищенный,сорвавшиеся сделки-мы не можем получить заработанные деньги ,кругом разгуливают "риэлторы" не платят налоги..так ,а тех кто платит и работает в офисах-ДАВАЙТЕ ПРИЖМЕМ СОВСЕМ!1% -ни в одной стране риэлторам не платят а у нас УМЫ ВЕЛИКИЕ ПРИДУМАЛИ!

    #
   • Красотов Алексей

    Красотов Алексей

    3 декабря 2012 в 18:13

    Коллеги, а действительно, это ведь просто какой-то бред, просто минутная ночная "эмоция" покупателя-неудачника!)

    #
   • Липаев Михаил

    Липаев Михаил Андреевич

    3 декабря 2012 в 18:29

    из этого текста можно извлечь много интересного, из чего я делаю вывод, чтон ад ним работале, а не от балды, это реалэьные шаги к цивилизованному рн. например ст. 2.
    непонятно про 50% - если речь про предоплату - то это хорошо.
    можно добавить " 1%, но не менее 8000 гривен. думаю , что не только частных риэлторов, но и владел.цев устроила бы такая формулировка. про неустойку со стороны риэлтора тоже хорошо - цены упадут. а в тень риэлтоы не уйдут, если ментам дадут указание. узаконенный даже 1% каждому риэлтору в сделке - это уже 2%. реклама и накладные расходы за счет клиента. нужна предоплата услуг и ограничение минимальной суммы по видам услуг. при желании этих услуг можно много иметь. это маркетинг.

    #
   • Кулишенко Владислав

    Кулишенко Владислав Викторович

    3 декабря 2012 в 18:49

    Это подготовленный на скорую руку популистский закон, написанный по всей видимости очень обиженным клиентом, который мало того что заплатил 5% комиссионных, так еще и оплатил ряд дополнительных услуг, в том числе врачей, адвокатов, юристов, экспертов, специалистов по фен-шую и т. д, и это не считая регистрацию в БТИ без очереди и в кратчайшие сроки. А может подсунутый не разобравшемуся в этом депутату, который к сожалению представляет БЮТ. Его абсурд заложен уже в названии «Про деякі заходи з підвищення рівня правового регулювання…». «Деякий закон», что можно сказать. Сплошной негатив по отношению к посередникам (риэлторам), с одними обязанностями за один процент, но абсолютно бесправный. Позвольте заметить о каком страховании рисков, связанных с предоставлением посреднических услуг, если оно не относится к услугам , подлежащих обязательному страхованию. Остановить немедленно, это позорный закон. Надо сплотится, и ответить так этим горе писакам, страшно далеким от народа, чтобы другим неповадно было.

    #
   • Красотов Алексей

    Красотов Алексей

    3 декабря 2012 в 19:05

    Коллеги, а давайте теперь наконец-то о самом больном, о пресловутых «5-ти %»!
    Сами ведь, виноваты!
    Ведь и 20-лет назад, на заре зарождения профессионального риэлторского рынка Украины, и во времена СССР, при тайно существующей професии «советского» маклера, и, как и до государственного переворода в Росси 1917 года (ну, так модно сейчас называть Великую Октябрьскую революцию), стоимость наших услуг традиционно, классически и исторически сотавляла 5%. И палтил эти деньги покупатель, как положено, независимо от стоимости объекта, независимо от количества участников в сделке посредников, незавсимо от каких-либо государственных и законодательных регулирований!
    А что же сделали мы? Вернее, вы? Вернее, те, кто уже давно не с нами, летом 2000 г.?! Когда некоторые из нас так решили бороться за клиента, лишь бы копейку заработать и лишь бы обойти конкурента, размещая в своих объявлениях в «Авизо» внаглу грязно конкурирующую фразу: «прямым» клиентам скидка!», «прямым» покупателям - оформление 3%!». Ну, может, кто-то тогда и выжил на этом, но ведь никто не задумался тогда о том, какую «бомбу» сами же заложили в рынок, в свой же бизнес и намного лет!
    И что было дальше, помните? Мы некоторое работали в Киеве по принципу «прямой клиент», т.е. 3 %, или «кривой» клиент, так что должен заплатить 5% на два агентства. Потом уже клиенты сами требовали, что мы «должны» с них взять 3%, а не 5%, потому что они «прямые»! «Ну и слава Богу, что Вы прямая, а не косая, женщина,» отвечал я таких случаях, «и рад за Ваше здоровье, но я Вам ничего не должен, это Вы мне должны!» Но было уже поздно... А дальше стало еще хуже! Где-то с 2005-года покупатели просто, при звноке в агентство, сообщали, что «телефончик-то мы вам свой оставим, но работать со мной как с «покупателем» по другим агентствам не надо, я сама им позвоню, и звоните только в случае, если сможете предложить вариант только от вашего агентства! Потому что я не буду платить больше 3%». Вот так мы и потеряли «покупательский портфель», вот так и получилось, что недвижимость в Киеве с тех пор покупают не в агентствах недвижимости, а в «Авизо», «Мире Квартир» и интернете! Вот отсюда и появились все известные в Украине «теории», что за нашу услугу «пусть продавец нам хоть заплатит», на чем на нас же пресловутые «лекторы» и зарабатывают!
    Так что, коллеги, в разрушении исторически сложившейвся столетиями традиционной оплаты наших и наших предшественников стоимости услуг виноваты мы сами, а не клиенты, и не «обидевшиеся» на риэлторов «бедные» депутаты!
    И что, будем плакаться, что нам теперь ВООБЩЕ не хотят платить, или все-таки что-то с этим делать, исправляя собственные же ошибки некорректной конкуретной борьбы и хода традиций и истории??!!

    #
    Козачек Андрей

    Козачек Андрей Георгиевич

    4 декабря 2012 в 12:08

    О чем это Вы? Уж не о том ли, что риэлторы, оказывая услугу Продавцу, берут деньги с Покупателя? Все ситуации, которые Вы описали, называются просто: отжим! А как по-другому, если Вы просто взяли объект из базы (свободных источников), предлагаете Покупателю фактически просто за показ заплатить 3 или 5 процентов??? Вы что, ему услугу продали, которую он у Вас реально купил??? В том то и дело, что нет! Вот он и не хочет платить за это и он прав!
    Теперь о законе. Самый понятный аргумент, который не позволит уйти в дебри непонятных разборок 5 или 3 или 10 процентов - это то, что наша деятельность предпринимательская, услуга не является обязательной и поэтому не может быть таким образом отрегулирована. Здесь уже коллеги высказывали эту мысль, нужно ее доработать юристам.

    #
   • Алексин Сергей

    Алексин Сергей

    4 декабря 2012 в 1:06

    Если бы вдруг автослесаря за поворот гайки решили бы брать 5% или скажем 10% от стоимости авто, то гарантированно 99 из 100 клиентов повернули бы эту гайку сами или на худой коней заскочили бы в гараж к какому нибудь дяде Васи. Так же и в нашем случае. Стоимость услуги должна быть адекватной проделанной работе!

    А теперь по сути вопроса заданному президентом.
    1. Фиксированные 5% или любой другой % можно классифицировать как монопольный сговор, а это уже не рыночные отношения и компетенция антимонопольного комитета.
    2. Нельзя все регионы ложить под одну гребёнку, так как цены на объекты в разных городах и сёлах разнятся в разы. В итоге получается, что продав двушку в Киеве можно законно получить 1000 (1%) у.е., а продав двушку в Чопе максимум 150 (1%), не говоря уже про разные депрессивные регионы.
    3. Третье это шедевр из закона "ціна послуг, яка не може перевищувати 1% від вартості об’єкта нерухомості". Каждый недалёкий знает, что порой продать "суперпупер комплекс" с чистой историей бывает намного проще чем продать однокомнатную квартиру где на бывшего мужа наложен арест за неуплату алиментов, где ипотека на жену и где проживает их малолетний ребёнок (не перегнул (: ).

    А вообще вышеуказанный закон, при всей своей абсурдности, смахивает на пугалку которую запустили впереди паровоза. Из чего делаем предположение что "To be continued"

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    4 декабря 2012 в 9:31

    Пора вспомнить выступление Сергея Анатольевича и разговор на последнем Совете в отношении законопроекта от минэкономики, пора брать тему в свои руки и лоббировать закон, который нужен нам. Разработанная концепция удовлетворяет, как я понимаю, большинство. Пусть это не вся Украина и не все сообщество, но кто кому доктор. Это и будет ответом для сомневающихся и задающих глупые вопросы "а зачем АСНУ" - а затем...

    #
    Алексин Сергей

    Алексин Сергей

    4 декабря 2012 в 11:56

    Двумя руками ЗА! Была третья и ту бы поднял

    #
    Винокур Владимир

    Винокур Владимир Исакович

    6 декабря 2012 в 5:49

    Уважаемый Александр! Восхищен Вашим энтузиазмом и оптимизмом. Но Вы представляете ,даже приблизительно, что значит и сколько стоит «взять тему в свои руки и лоббировать закон»? Вы Александр ,толковый и профессиональный Риелтор и уверен, что можете дать конкретное и деловое предложение.

    #