Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   ___________________________________.png

   _________________.jpg______________________.png   Положення про сертифікацію рієлторів

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Рішенням   Ради   Асоціації
   фахівців з нерухомості України
    № 1 від 19 квітня 2024р
   Президент АФНУ
   О.В. Гайдамаха

    

   Положення про сертифікацію рієлторів

    

   Визначення термінів

   Рієлтор – фізична особа, яка в установленому АФНУ порядку отримала сертифікат на здійснення рієлторської діяльності і професійно займається цією діяльністю.

   Рієлторська діяльність (здійснення операцій з нерухомим майном) – це підприємницька діяльність, до якої належать: торгівля нерухомим майном; продаж нерухомого майна з прилюдних торгів;

   посередницька діяльність, повязана з нерухомим майном; інформаційно-консультативна діяльність, повязана з нерухомим майном.

   Сертифікат – документ, що засвідчує кваліфікаційну придатність фахівця здійснювати операції з обєктами нерухомого майна.

    

   Орган сертифікації

   1.1. Сертифікація (визначення кваліфікаційної придатності) рієлторів здійснюється Комісією по сертифікації, утвореною Радою Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (надалі

   Асоціація). До складу Комісії, за рішенням Ради АФНУ, додатково можуть входити представники державних установ та громадських організацій.

   1.2. Очолює Комісію Президент Асоціації, який організує її діяльність і підписує протоколи засідань.

    

   Право на одержання сертифікатів

   2.1. Право на одержання сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності на території України мають фізичні особи – члени АФНУ, які досягли 18-річного віку, мають вищу освіту, пройшли навчання та успішно склали кваліфікаційний іспит за програмою розробленою Асоціацією і затвердженою Фондом державного майна України та додержуються Кодексу етики члена Асоціації, не мають заборгованості по членським внескам до АФНУ. Право на одержання сертифікатів без складання кваліфікаційних іспитів мають фахівці, які одержали диплом про вищу освіту за фахом.

    

   Подання документів для одержання сертифікату

   3.1. Для одержання сертифікату на здійснення рієлторської діяльності фізична особа подає заяву із зазначенням:

   - прізвища, імя та по-батькові;

   - року народження;

   - попередньої спеціальності (кваліфікації);

   - паспортних даних та місця проживання;

   3.2. До заяви додається копія документа про освіту завірена керівником регіонального відділення або Президентом Асоціації, копія 1,2 та 11 сторінок паспорту, а також квитанція про сплату коштів за прийом кваліфікаційного іспиту.

   3.3. У разі наявності диплому про вищу освіту за фахом, до заяви додається копія диплому про освіту завірена керівником регіонального відділення або Президентом Асоціації та квитанція про сплату коштів за видачу сертифікату.

    

   Прийом іспитів Комісією по сертифікації

   4.1. Комісія по сертифікації проводить свої засідання в міру необхідності.

   4.2. Іспит проводиться шляхом відповіді на білети або тести.

   Білети або тести, що містять в собі запитання, затверджуються Сертифікаційною комісією Асоціації.

   4.3. Рішення, про складання (не складання) іспиту приймається більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

    

   Видача сертифікату

   5.1. Сертифікат на здійснення рієлторської діяльності видається після успішного складання кваліфікаційного іспиту або подання заяви та диплому про вищу освіту за фахом.

   5.2. Сертифікат видається строком на 3 роки. Дію сертифікату може бути подовжено Комісією за заявою рієлтора, якщо він протягом дії сертифікату займався професійною рієлторською діяльністю і закінчив курси підвищення кваліфікації.

    

   Види сертифікатів

   6.1. Комісія по сертифікації видає сертифікат на здійснення операцій з об'єктами нерухомості на території України.

    

   Відмова у видачі сертифікату

   7.1. У видачі сертифікату на здійснення рієлторської діяльності може бути відмовлено у разі, якщо:

   - у наданих заявником документах міститься недостовірна або викривлена інформація;

   - мали місце випадки недотримання Кодексу етики члена Асоціації.

   7.2. Відмова у видачі сертифікату може бути оскаржена заявником до Ради Асоціації протягом

   одного місяця з дня прийняття рішення Комісією.

    

   Сертифікат на здійснення рієлторської діяльності

   8.1. При здійсненні операцій з нерухомим майном рієлтори самостійно або на прохання клієнтів пред’являють їм сертифікат на здійснення рієлторської діяльності.

   8.2. У сертифікаті на здійснення рієлторської діяльності зазначається:

   - орган, що його видав;

   - прізвище, імя, по-батькові рієлтора;

   - реєстраційний номер та дата видачі сертифікату;

   - строк дії сертифікату;

   - рівень кваліфікації рієлтора та територія, на якій має проводитись діяльність.

   Сертифікат підписується Президентом Асоціації та Головою (заступником Голови) Фонду державного майна України (Фонду) і посвідчується печатками Асоціації та Фонду. Сертифікат

   видається в одному екземплярі і не підлягає передачі іншим особам.

    

   8.3. У разі втрати сертифікату Комісія по сертифікації за заявою рієлтора видає йому дублікат сертифікату після внесення ним плати за його видачу.

    

   Припинення дії сертифікату

   9.1. Дія сертифікату на здійснення рієлторської діяльності може бути припинена (сертифікат анульовано) Комісією по сертифікації у разі:

   - порушення чинного законодавства під час здійснення рієлторської діяльності;

   - винесення щодо рієлтора вироку суду за корисливий злочин, який набрав чинності;

   - визнання рієлтора недієздатним або обмежено дієздатним;

   - порушення положень Кодексу етики члена Асоціації;

   - виключення з АФНУ.

    

    

   Плата за прийом кваліфікаційних іспитів та видачу сертифікату

   10.1. За прийом кваліфікаційних іспитів, а також за видачу сертифікату або його дублікату встановлюється плата. Її розмір визначається Радою Асоціації.

   10.2. Кошти, одержані за прийом кваліфікаційних іспитів та видачу сертифікатів на здійснення рієлторської діяльності, використовуються на відшкодування пов'язаних з цим витрат, ведення реєстру сертифікованих рієлторів.

    

   Реєстр сертифікованих рієлторів

   11.1. Рієлтори, які отримали сертифікати на здійснення рієлторської діяльності, включаються до Єдиного реєстру рієлторів України.

   11.2. В Реєстрі зазначається:

   - прізвище, імя, по – батькові рієлтора;

   - паспортні дані рієлтора;

   - місце його проживання;

   - дата видачі сертифікату та його номер;

   - термін дії сертифікату.

    

   11.3. У разі припинення дії сертифікату (сертифікат анульовано) у реєстрі Сертифікованих рієлторів робиться відповідний запис – Сертифікат анульовано.

   11.3. Фізичні особи зобов'язані повідомляти Асоціацію про зміни, що сталися у відомостях, внесених до Реєстру.

   11.4. Відомості, що містяться в реєстрі є публічними і відкритими для користування. Вони доводяться Асоціацією до відома зацікавлених державних установ, громадян України та публікуються у засобах масової інформації. Місце проживання та паспортні дані рієлторів не публікується.

    

   Акредитація викладачів

   12.1. В проведенні сертифікаційних курсах перевага надається викладачам, які є членами АФНУ.

   12.2. Викладачі сертифікаційних курсів мають відповідати наступним критеріям:

   12.2.1. працювати в сфері нерухомості не менше останніх трьох років;

   12.2.2. мати досвід виступів на навчальних заходах АФНУ в оф- або он-лайн;

   12.2.3. володіти українською мовою;

   12.2.4. по відношенню до яких не були прийнятті рішення про порушення кодексу професійної етики члена АФНУ та статуту Асоціації.

   12.3. Регіональні відділення Асоціації мають право залучати до проведення сертифікаційних курсів фахівців інших галузей, якщо теми їх виступів відповідають затвердженій Радою АФНУ програмі

   сертифікаційних курсів. В такому випадку акредитація не обов’язкова.

   12.4. Акредитація викладачів проводиться сертифікаційною комісією Асоціації. Перелік акредитованих викладачів надсилається керівникам регіональних відділень Головою сертифікаційної комісії.