Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   ___________________________________.png

   _________________.jpg______________________.png   КОДЕКС ЕТИКИ ЧЛЕНА АФНУ

   Затверджено

   Рішенням Ради АФНУ №2/21 від 14.05.2021р.

    

   КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ (РІЄЛТОРІВ) УКРАЇНИ (АФНУ)

   ПРЕАМБУЛА

    

   Конституція України гарантує кожному право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Право приватної власності є непорушним.

       Кодекс професійної етики члена АФНУ (далі – Кодекс) розроблений у відповідності до положень Конституції України, цивільного законодавства, законодавства про захист прав споживачів та іншого законодавства, що стосується діяльності членів АФНУ.

   Принципи, викладені в Кодексі, направлені на забезпечення та найкраще гарантування якості послуг, забезпечення конфіденційності, запобігання конфлікту інтересів, на досягнення стійкого плавного тривалого росту ринку нерухомості, як загального блага та збереження професійної спадщини для майбутніх поколінь.

   Член АФНУ діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами України, стандартами діяльності членів АФНУ, звичаями ділового обороту.

   Інтереси клієнта мають пріоритет над особистими інтересами члена АФНУ. При цьому, захищаючи інтереси свого клєнта член АФНУ зобов’язаний діяти чесно по відношеню до усіх учасників правовідносин.

   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

               РОЗДІЛ І. Зобов’язання щодо клієнтів та споживачів

   1.1 Член АФНУ зобов’язаний захищати та відстоювати інтереси своїх клієнтів, діяти максимально чесно та справедливо при виконанні своїх обов’язків перед клієнтом та перед іншими сторонами правовідносин.

   1.2. Член АФНУ повинен діяти відповідально перед клієнтом при наданні послуг. Інтереси клієнта не можуть бути підставою для порушення членом АФНУ норм діючого законодавства, етичних принципів та стандартів діяльності, положень цього Кодексу.

   1.3. Відносини між членом АФНУ та клієнтом грунтуються на договірній основі і відповідно до положень укладеного письмового договору, умови якого не повинні порушувати права та інтереси інших осіб.

   1.4. Член АФНУ не повинен відмовляти будь-яким особам в праві на рівне професійне обслуговування з мотивів дискриминації. Відмова від надання послуг на підставі раси, релігії, статі, сімейного стану, національного походження є неприпустимою.

   1.5. Член АФНУ повинен діяти максимально конфіденційно, гарантувати, що інформація про клієнта не буде розголошена, надана йому клієнтом на основі сформованих договірних відносин, не буде використана на шкоду інтересам клієнта, а також для отримання будь-якої неправомірної вигоди членом АФНУ або пов'язаним з ним особами, за виключенням випадків, коли розголошення інформації є необхідним для виконання обов’язків, або коли відповідно до закону інші особи мають право на отримання такої інформації. Член АФНУ гарантує своїм клієнтам захист персональних даних.

   1.6. Член АФНУ зобов’язаний діяти в рамках власної компетенції та не пропонувати споживачам послуги, які виходять за рамки власної компетенції, перевищують його знання, навички або досвід.

   1.7. Член АФНУ повинен завжди повідомляти споживачу або клієнту про конфлікт інтересів або можливий конфлікт інтересів, та надати можливість споживачу або клієнту прийняти рішеня про бажання подальшої співпраці.

   1.8. Член АФНУ має право отримувати винагороду від обох сторін правочину, в якому член АФНУ виступає надавачем послуг, повідомивши про це всі сторони і отримавши згоду від клієнта або клієнтів.

               РОЗДІЛ ІІ. Професійний розвиток

   2.1. Член АФНУ зобов’язаний постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію. Член АФНУ може ділитися набутим досвідом та навчатися разом з іншими.

               2.2. Член АФНУ повинен володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві, що стосують нерухомості та ринку нерухомості.

               2.3. Член АФНУ повинен підвищувати свій професійний рівень беручи участь у відповідних програмах сертифікації та стандартизації, організатором або партнером яких виступає АФНУ.

               РОЗДІЛ ІІІ. Відносини з колегами

   3.1. Член АФНУ має забезпечити, щоб відносини з колегами завжди грунтувались на засадах ввічливості та поваги та зобов’язаний уникати будь-яких конфліктів с колегами, що може зашкодити інтересам клієнтів.

   3.2. Член АФНУ повинен сприяти чесному партнерству та справедливій конкуренції. Член АФНУ не повинен свідомо чи з необережності робити несправедливі або ті, що вводять в оману заяви про колег, їх діяльність або ділову практику.

   3.3. Член АФНУ має право входити в екслюзивні договірні відносини зі споживачем, або вживати дії, які будуть направлені на виникнення таких відносин, у разі, якщо ексклюзивний договір не укладений споживачем з іншим членом АФНУ.

   3.4. Член АФНУ не повинен подавати несправедливі або безпідставні заяви про іншого члена АФНУ з приводу порушення професійної етики.

   3.5. Члени АФНУ в разі виникнення спору і неможливості вирішення його шляхом переговорів, звертаються з заявою до Комісії по дотримання Статуту та Кодекса етики АФНУ. Вважається неетичним обговорювати спір за участю громадськості та ЗМІ до винесення офіційного Комісією остаточного рішення.

              

   РОЗДІЛ ІV. Загальні зобов’язання. Відповідальність

   4.1. Член АФНУ при здійсенні професійної діяльності виключає дії, які направлені на дискредитацію АФНУ, її членів та професії рієлтор в цілому.

   4.2. Своєю діяльністю член АФНУ зміцнює повагу до професії рієлтор, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяє збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві.

   4.3. Член АФНУ зобов’язаний виконувати рішення органів управління АФНУ, а також дотримується засад діючих статуту, кодексів, стандартів, положень, порядків, які прийняті АФНУ (надалі - внутрішні документи Асоціації), її осередками та відокремленими підрозділами.

   4.4. Порушення Кодексу тягне за собою відповідальність, передбаченому законодавством України, Статутом АФНУ, та іншими внутрішніми документами Асоціації.

   РОЗДІЛ V. Дотримання норм професійної етики члена АФНУ в публічному просторі

   5.1. Участь члена АФНУ у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет та в офлайн є допустимими, проте член АФНУ може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету інституту рієлторів та ринку нерухомості, інтересам держави в цілому.

   5.2. Ведучи публічну діяльність, беручи участь в форумах, зустрічах, конференціях, зборах тощо, розміщуючи професійну інформацію в ЗМІ, соціальних мережах, інтернет-форумах та інших публічних місцях, члени АФНУ мають проявляти властиву професії стриманість, обережність та коректність, а також повиннні  без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від його власних. У ситуаціях, коли членам АФНУ потрібно висловити думку або коли вони вважають, що їх коментарі або зауваження необхідні, їх думка висловлюється в об'єктивному та професійному форматі, без упереджень, особистої мотивації або прагнення отримати вигоду.