Вхід на сайт

Ел. пошта:
Пароль:

Реєстрація на сайті

Призвіще: Область:
Ім'я: Населений пункт:
  По батькові: Номер телефону:
  Ел. пошта: Компанія:
   Пароль: Посада:
   Повторіть пароль: Рік початку роботи:
   Фото:
   З правилами розміщення об'єктів погоджуюсь

   Забули пароль?

   Вкажіть ел. пошту — ми надішлемо Вам новий пароль для входу
   Ел. пошта:

   Проблема на сайті

   Закрити
   Ваш e-mail:
   (необов'язково)
   Розкажіть нам, що сталось

   LZ_logo_2014.jpg

   _________________.jpgIMG_f8d3a588253a7a1a175141aad3695ac3_V.jpg   Положення про Президента

   «Прийнято»

   Радою Асоціації фахівців

   з нерухомості (рієлторів) України

   Протокол № 1/2022

   від 11 лютого 2022 року

   Президент АФН(Р)У

   ___________ Ю.А. Піта

    

    

    

   ПОЛОЖЕННЯ

   ПРО ПРЕЗИДЕНТА І ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТІВ АСОЦІАЦІЇ ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ (РІЄЛТОРІВ) УКРАЇНИ (надалі - Асоціація).

    

   1. Загальні положення.

   1.1. Це Положення визначає статус, порядок обрання, вступу на посаду, компетенцію Президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (далі - Президент), Віце-президентів Асоціації, їх повноваження і відповідальність.

   1.2. Президент очолює Асоціацію, керує і входить до складу Ради, а також інших органів Асоціації, відповідно до Статуту або рішень Ради Асоціації. Президент виконує свої посадові обов'язки на громадських засадах. В окремих випадках за рішенням Ради Асоціації з ним може укладатися трудовий договір.

   1.3. Віце-президенти входять до складу Ради Асоціації, а також інших органів Асоціації, відповідно до Статуту або рішень Ради Асоціації.

   1.4. Президент та Віце-президенти не можуть одночасно бути членами ревізійної комісії Асоціації.

   1.5. Президентом та Віце-президентами не можуть бути особи, які є членами органів управління інших громадських організацій, які є профільними з діяльністю Асоціації.

   1.6. У своїй діяльності Президент і Віце-президенти керуються чинним законодавством України, Статутом, нормативними документами Асоціації, рішеннями її органів управління та цим Положенням.

   1.7. Положення приймається Радою Асоціації і може бути в подальшому змінено та доповнено Радою Асоціації.

   2. Повноваження Президента Асоціації. 

   2.1. Крім повноважень, визначених розділом 6 Статуту Асоціації, Президент має наступні права та обов’язки.

   2.1.1. Президент має право:

   - отримувати повну та достовірну інформацію про діяльність Асоціації та її відділень, необхідну для виконання своїх функцій;

   - делегувати частину своїх повноважень та функцій Віце-президентам на певний період часу, залишивши за собою контроль за виконанням наданих функцій та повноважень, та в цілому за діяльністю Асоціації;

   - приймати участь в усіх заходах, які проводяться Асоціацією та її регіональними відділеннями;

   - надавати у письмовій формі зауваження та пропозиції на рішення Ради Асоціації;

   - підписувати договори та інші документи (крім договорів та документів поточної діяльності), від імені Асоціації, рішення про укладання яких прийнято Радою Асоціації в межах її повноважень;

   - здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Асоціації, згідно з чиним законодавством та внутрішніми документами Асоціації.  

   2.1.2. Президент зобов'язаний:

   - діяти в інтересах Асоціації добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

   -  виконувати рішення, прийняті З’їздом та Радою Асоціації;

   - не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Президента, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

   - контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Ради та З’їзду Асоціації;

   - своєчасно надавати Раді, Ревізійній комісії, повну і точну інформацію про діяльність Асоціації.

   3. Порядок вступу на посаду (обрання) і термін повноважень.

   3.1. Президент вступає на посаду після обрання на З'їзді. Президент Асоціації обирається З'їздом Асоціації на два роки.

   3.2. Кандидатури на посаду Президента мають бути подані у письмовій формі в секретаріат Асоціації після прийняття рішення Радою Асоціації про проведення засідання З’їзду.

   3.3. Кандидатури на посаду Президента висуваються з числа осіб, які протягом перебування в Асоціації є або були:

   3.3.1. членами Ради;

   3.3.2. головами Відділень;

   3.3.3. головами Комітетів або Комісій.

   3.4. Кандидатом на посаду Президента може висуватися особа, яка є членом Асоціації більше 3 (Трьох) років до дати такого висування.

   3.5. Якщо за станом здоров’я або інших обставин Президент Асоціації не може виконувати свої обов'язки більше двох місяців, тимчасове виконання функцій Президента покладається на першого Віце-президента Асоціації.

   3.6. Президент Асоціації має право ініціювати його дострокове переобрання з посади. В такому випадку тимчасове виконання функцій Президента покладається на першого Віце-президента Асоціації.

   3.7. Питання про дострокове відкликання (припинення повноважень) Президента може вирішуватися на позачерговому З'їзді Асоціації. Порядок скликання і проведення позачергового З'їзду Асоціації визначається Статутом Асоціації.

   4. Віце – президенти Асоціації. 

   4.1. Порядок та строк обрання Віце-президентів Асоціації, а також їх повноваження визначаються Статутом Асоціації.

   4.2. Обмеження п. 3.3 цього Положення на Віце-президентів не розповсюджуються.

   4.3. Віце-президенти Асоціації зобов’язані курувати певний напрямок роботи Асоціації та очолювати або відповідати за роботу певного Комітету Асоціації. Рішення про напрямок роботи та певний Комітет, за роботу якого відповідає Віце-президент, приймається Радою Асоціації.

   4.4. За поданням Президента Асоціації на засіданні Ради з числа Віце-президентів затверджується перший Віце-президент Асоціації.

   4.5. Перший Віце-Президент виконує обов’язки Президента у разі його відсутності або неможливості виконувати свої повноваження, виконує поточну роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені документами Асоціації.

   5. Відповідальність Президента і Віце-президентів.

    

   5.1. Президент і Віце-президенти Асоціації несуть відповідальність за свої дії, в порядку, визначеному чинним законодавством України, статутом Асоціації та внутрішніми документами.