Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   LZ_logo_2014.jpg

   _________________.jpg   Верховна Рада України ухвалила Закон "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

   12 января 2012, 14:27 комментариев: 1 просмотров: 2620

   Згідно із документом, метою державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні є: створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва; забезпечення розвитку суб´єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності; стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб´єктів малого і середнього підприємництва; сприяння провадженню суб´єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки тощо.

   Державна підтримка суб´єктів малого і середнього підприємництва передбачає формування програм, в яких визначається механізм цієї підтримки. Програми державної підтримки розробляються та впроваджуються спеціально уповноваженим органом у сфері розвитку малого та середнього підприємництва із залученням інших центральних органів виконавчої влади та громадських організацій, що представляють інтереси суб´єктів малого і середнього підприємництва. Державні програми підтримки затверджуються Кабінетом Міністрів у тримісячний термін після прийняття закону про Державний бюджет на відповідний рік.

   Закон містить положення про обмеження щодо надання державної підтримки суб´єктам малого і середнього підприємництва. Так, державна підтримка не може надаватися суб´єктам малого і середнього підприємництва, які:

   "є кредитними організаціями, страховими організаціями, інвестиційними фондами, недержавними пенсійними фондами, професійними учасниками ринку цінних паперів, ломбардами;

   є нерезидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України;

   здійснюють виробництво та/або реалізацію зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, обмін валюти;

   здійснюють надання в оренду нерухомого майна, що є одним з основних видів діяльності;

   визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

   перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

   подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням державної підтримки;

   мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов´язкового державного соціального страхування;

   отримали державну підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку;

   отримують аналогічну за видами державну підтримку, строк надання якої не закінчився".

   Державна підтримка суб´єктів малого і середнього підприємництва та об´єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, в тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб´єктів малого і середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

   Відповідно до закону, основними видами фінансової державної підтримки є:

   часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб´єктів малого і середнього підприємництва;

   часткова компенсація лізингових, факторингових платежів та платежів за користування гарантіями;

   надання гарантії та поруки за кредитами суб´єктів малого і середнього підприємництва;

   надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи;

   надання позик на придбання і впровадження нових технологій;

   компенсація видатків на розвиток кооперації між суб´єктами малого і середнього підприємництва та великими підприємствами;

   фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій;

   інші види не забороненої законодавством фінансової державної підтримки.

   Відповідний проект зареєстровано за  №9202.

   Інформуправління ВР

   Комментарии

   • Гоцул Дмитрий

    Гоцул Дмитрий Евгеньевич

    12 января 2012 в 17:17

    Парламент принял закон, устанавливающий новую классификацию субъектов хозяйствования в зависимости от их годового дохода

    272 голосами "за" парламентарии приняли Закон "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине" на основе правительственного законопроекта № 9202.

    Законом провозглашаются основные направления государственной политики в сфере малого и среднего предпринимательства, среди которых, к примеру, усовершенствование порядка ведения налогового и статистического учета, упрощенной системы налогообложения (отвечающей, тем не менее, критериям налогового законодательства) для этих субъектов, а также финансовая поддержка.

    Последняя, согласно проекту, предоставляется за счет госбюджета и местных бюджетов в виде частичной компенсации процентных ставок по кредитам на реализацию проектов субъектов предпринимательства; частичной компенсации лизинговых, факторинговых платежей и платежей за пользование гарантиями; гарантий и поручительства по кредитам; предоставления кредитов (в том числе микрокредитов) на открытие собственного дела; предоставления займов на внедрение новых технологий; компенсации расходов на развитие кооперации; финансовой поддержки энергосберегающих и экологически чистых технологий и др.

    Депутаты посчитали необходимым изменить ст. 55 ХК, по-новому определив деление субъектов предпринимательства на малые, средние и крупные. При чем ч.7 ст.63, регулирующая вопрос классификации субъектов хозяйствования на сегодняшний день, из ХК исключена.

    Среди субъектов малого предпринимательства выделены субъекты микропредпринимательства. Таковыми, в соответствии с Законом, являются физлица-предприниматели и юридические лица, у которых средняя численность работающих за год не превышает 10 лиц и объем годового дохода не превышает сумму, эквивалентную двум миллионам евро (эта сумма определяется по среднегодовому курсу НБУ).

    К субъектам малого предпринимательства отнесены ФЛП и юрлица, у которых средняя численность работающих за год не превышает 50 лиц и объем годового дохода от любой деятельности (согласно действующему регулированию - "от реализации товаров, работ и услуг") не превышает сумму, эквивалентную десяти миллионам евро (сейчас - 70 млн. гривен).

    Субъектами крупного предпринимательства названы юридические лица - субъекты хозяйствования, у которых средняя численность работников за отчетный период (календарный год) превышает 250 человек и годовой доход от любой деятельности превышает сумму, эквивалентную 50 миллионам евро (по действующему законодательству - 100 млн. гривен).

    Остальные субъекты хозяйствования относятся к субъектам среднего предпринимательства.
    Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН

    #