Вход на сайт

Эл. почта:
Пароль:

Регистрация на сайте

Фамилия: Область:
Имя: Населенный пункт:
  Отчество: Номер телефона:
  Эл. почта: Компания:
   Пароль: Должность:
   Повторите пароль: Год начала работы:
   Фото:
   С правилами размещения объектов согласен

   Забыли пароль?

   Укажите эл. почту — мы вышлем Вам новый пароль для входа
   Эл. почта:

   Проблема на сайте

   Закрыть
   Ваш email:
   (необязательно)
   Расскажите нам, что случилось

   Звернення ріелторської спільноти до Прем'єр-міністра України

   22 марта 2012, 9:25 комментариев: 18 просмотров: 4849

   Прем'єр - міністру України
   Азарову М.Я.

   ЗВЕРНЕННЯ
   ріелторської спільноти з приводу проекту закону
   «Про особливості провадження ріелторської діяльності»

   Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ), яка є найстарішою та найчисельнішою професійною громадською організацією ріелторів і об'єднує понад тисячу спеціалістів з усіх регіонів України, висловлює глибоку стурбованість проектом закону «Про особливості провадження ріелторської діяльності», розробленим робочою групою при Мінекономрозвитку на виконання відповідних доручень Президента України і Кабінету Міністрів України та оприлюдненим з метою публічного обговорення.
   Однократне і запізніле залучення представника Асоціації - президента АФНУ С.А. Злидня, - до участі у робочій групі з розробки проекту, ігнорування фахівцями міністерства пропозицій ріелторської спільноти при його підготовці стали головними чинниками наявності в опублікованому законопроекті недосконалих правових інструментів організації даного виду діяльності, дискримінації учасників ринку ріелторських послуг і споживачів та інших системних недоліків, що унеможливлюють його ухвалення у запропонованій редакції.
   Робочою групою не враховані ключові засади організації ріелторської діяльності, втілені у професійно підготовлений фахівцями Асоціації і незалежними експертами, відповідно до вимог доручення Президента, збалансований законопроект із зазначеного питання. Натомість основу оприлюдненого проекту закону склала довільна комбінація вибраних положень законів «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про аудиторську діяльність» із вкрапленням норм депутатського законопроекту «Про ріелторську діяльність». Цим самим регламентацію правовідносин у незалежному та специфічному сегменті ріелторських послуг пропонується здійснювати шляхом примусової адаптації моделей функціонування ринку аудиторських та оціночних послуг за допомогою правових норм із законів щонайменше десятирічної давнини, які жодним чином не спроможні забезпечити регулювання ріелторської діяльності у відповідності до сучасних реалій та потреб ринку.
   Досягнутий під час єдиного засідання робочої групи певний компроміс щодо врахування висловлених представником Асоціації низки ґрунтовних зауважень до тексту законопроекту обернувся відсутністю в опублікованій редакції проекту жодної з попередньо узгоджених позицій та збереженням у ньому значної частини суперечливих статтей, що не відповідають Конституції і законам України у даній сфері правового регулювання, а в окремих випадках прямо порушують гарантовані Основним Законом права громадян.
   Так, передбачений законопроектом обов'язок ріелторів здійснювати виключно ріелторську діяльність із забороною перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, займатися іншою діяльністю, крім викладацької, наукової, творчої є очевидним порушенням ч.2 статті 42 Конституції України, відповідно до якої законодавче обмеження підприємницької діяльності поширюється виключно на депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування.
   Встановлення у проекті закону граничної тарифікації оплати ріелторських послуг на рівні 3% вартості нерухомого майна є безпосереднім здійсненням парламентом регулювання цін і тарифів в окремій сфері господарювання, що є порушенням приписів ч.2 статті 6, ч.2 статті 19, п.5 ч.1 статті 85, п.3 статті 116 Конституції України стосовно розмежування повноважень Верховної Ради України і Уряду у сфері ціноутворення. Разом із цим, невтішним практичним підсумком дії даної норми стане свідоме заниження споживачами в правочинах реальної вартості нерухомості, стягування ріелторами плати з обох сторін договору із сплеском тіньових схем розрахунків за надані послуги.
   Пропозиція ріелторської спільноти щодо економічної збалансованості ринку нерухомості шляхом поєднання зусиль держави та механізмів професійного самоврядування обернулася надмірною концентрацією регулятивних функцій у Фонді державного майна України і появою у системі державного контролю за ріелторською діяльністю адміністративного та фінансово обтяжливого баласту - Наглядової ради із одночасним обмеженням повноважень саморегулівних організацій частковою участю у другорядних питаннях функціонування сфери ріелторських послуг.
   Відсутність у попередньо схваленій редакції проекту статті про обов'язковість укладання правочинів з нерухомим майном за участю професійних та офіційно визнаних ріелторів істотно підвищує ризики споживачів бути ошуканим при відчуженні/придбанні майна, а також залишає широкий простір для напівлегальної діяльності «сірих» маклерів, стимулюючи обіг та розростання тіньового сектору ріелторських послуг.
   Збереження у законопроекті диспропорцій у вимогах до провадження ріелторської діяльності її суб'єктами - юридичними особами і ріелторами з числа фізичних осіб-підприємців та відмінностей у кваліфікаційних критеріях ріелторів і агентів по операціях з нерухомістю не гарантуватиме єдиних стандартів та правил у зазначеній сфері господарювання та не забезпечуватиме рівну конкуренцію між учасниками ринку, обов'язок щодо захисту якої державою передбачений ч.3 статті 42 Конституції.
   Окремо наголошуємо на присутності у законопроекті грубих порушень встановлених Конституцією України засад юридичної відповідальності особи та визначених Цивільним кодексом України підстав цивільно-правової відповідальності осіб за завдану майнову й моральну шкоду.
   Єдиною підставою солідарної відповідальності суб'єкта ріелторської діяльності й споживача проект закону визначає завдання третім особам майнової та (або) моральної шкоди в процесі чи в результаті виконання договору про надання ріелторських послуг. У такий спосіб законопроект легалізує притягнення до солідарної відповідальності ріелтора і споживача незалежно від їх вини та від факту завдання шкоди їх спільними діями або бездіяльністю. Це суперечить не лише передбаченим ч.1 статті 1190 Цивільного кодексу підставам солідарної відповідальності, але й порушує ч.2 статті 61 Конституції про індивідуальний характер юридичної відповідальності особи.
   Покладення на ріелторів обов'язку відшкодовувати третім особам майнову та моральну шкоду теж не ставиться в залежність від неправомірних рішень дій чи бездіяльності особи, яка її завдала, що йде врозріз із приписами ч.1 статті 1166, ч.1 статті 1167 Цивільного кодексу.
   Водночас, стаття законопроекту про солідарну відповідальність ріелторів за завдану шкоду із одночасним зобов'язанням їх попередньо застрахувати свою цивільну відповідальність і, таким чином, відшкодовувати збитки ще й як застрахована особа, свідчить про безсистемність підходу законотворця до питання відповідальності ріелторів та невідповідність даної норми ч.1 статті 61 Основного закону, яка не допускає притягнення особи до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
   Наведене вмотивовано засвідчує, що неврахування у запропонованому законопроекті позиції ріелторської спільноти, наявність у ньому суттєвих суперечностей Конституції та законам України зумовлює неспроможність проекту закону стати надійним правовим фундаментом для належної організації ринку ріелторських послуг в Україні та успішним підсумком виконання президентського доручення із дерегуляції господарської діяльності.
   Зважаючи на викладене, переконливо просимо Вас підтримати позицію Асоціації фахівців з нерухомості України щодо неприйнятності оприлюдненого проекту закону «Про особливості провадження ріелторської діяльності» та невідкладно надати доручення доопрацювати зазначений законопроект з обов'язковим урахуванням зауважень та пропозицій багаточисельної ріелторської спільноти.


   Президент АФНУ С.А. Злидень

   --

   Анонс: "Закон о риэлторской деятельности: кому он нужен?! Роль государства в регулировании риэлторской деятельности" - обсуждение в рамках ялтинской конференции 11 мая 2012 года.

   Комментарии

   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    16 марта 2012 в 9:55

    Поддерживаю целиком и полностью!
    Какие наши дальнейшие действия?
    Собираем круглые столы в регионах?
    Может имеет смысл, в ближайшее время, провести скайп - конференцию.

    #
   • Дмитриченко Станислав

    Дмитриченко Станислав Владимирович

    16 марта 2012 в 11:35

    Поддерживаю целиком и полностью!

    #
   • Моспанко Сергей

    Моспанко Сергей Анатольевич

    16 марта 2012 в 11:55

    давайте збираємо круглі столи,проводимо звернення на місцях,збираємо підписи...Дякую!

    #
   • Шляхтин Андрей

    Шляхтин Андрей Николаевич

    16 марта 2012 в 12:49

    Поддерживаю!

    #
   • Сычев Александр

    Сычев Александр Семенович

    16 марта 2012 в 14:49

    Давайте, у кого есть свои сайты, разместим на них это "Звернення".

    #
   • Кулишенко Владислав

    Кулишенко Владислав Викторович

    16 марта 2012 в 14:59

    Достойное и юридически грамотно составленное обращение риэлторского сообщества. Полностью поддерживаю.

    #
   • Стратийчук Валерий

    Стратийчук Валерий Григорьевич

    16 марта 2012 в 15:47

    ПОДДЕРЖИВАЮ !!!

    #
   • Дячок Евгения

    Дячок Евгения

    16 марта 2012 в 17:11

    Поддерживаю!
    Хотелось бы ознакомиться с "професійно підготовлений фахівцями Асоціації і незалежними експертами, відповідно до вимог доручення Президента, збалансований законопроект із зазначеного питання".

    #
    Злыдень Сергей

    Злыдень Сергей Анатольевич

    16 марта 2012 в 17:17

    на следующей неделе

    #
   • Книжник Владимир

    Книжник Владимир Дмитриевич

    16 марта 2012 в 20:40

    Поддерживаю аргументированный ,Достойный ответ на "Недостойный Законопроэкт" о риелторской деятельности.Николаевское Региональное отделение АСНУ готово проводить Круглые столы и защищать наши общие интересы и в том числе на своем сайте.

    #
   • Чернявская Татьяна

    Чернявская Татьяна Игоревна

    16 марта 2012 в 21:14

    СПАСИБО!Полностью поддерживаю!!

    #
   • Березская Раиса

    Березская Раиса Семеновна

    17 марта 2012 в 13:50

    Поддерживаю,очень достойный ответ!

    #
   • Гойда Игорь

    Гойда Игорь Дмитриевич

    17 марта 2012 в 14:53

    Поддерживаю ! Так же, как и остальные члены РВ АСНУ в г. Ровно.
    Мы должны бороться за свои права. Иначе ...........
    Спасибо!

    #
   • Сикорский Тимур

    Сикорский Тимур Александрович

    17 марта 2012 в 20:13

    Полностью поддерживаю! Возможно есть смысл разбить данное Обращение по конкретным пунктам, с рекомендациями по улучшению отдельных статей законопроектов.

    #
   • Рожкова Лилия

    Рожкова Лилия Николаевна

    18 марта 2012 в 10:19

    ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ! Необходимо отстаивать свои ПРАВА. Только тогда мы БУДЕМ УСЛЫШАНЫ!

    #
   • Корчев Дмитрий

    Корчев Дмитрий Юрьевич

    18 марта 2012 в 12:19

    Лучше НИЧЕГО не менять.
    Если "рынок", то тогда и рыночные отношения. С одной стороны, в законопроектах сплошное ДОЛЖЕН. С другой, СПАСИБО за выполненную работу. К сожалению "спасибо" есть не будешь.
    Пример, нотариусов на порядок меньше чем нас и полная "обязаловка их посещения". Что же видим, и им "не весело". Уже, как факт, отельные пытаются нашу работу выполнять.
    Все логично, пусть чиновник попробует подкорректировать НАШ ПРОЕКТ.

    #
   • Манаков Даниил

    Манаков Даниил Владимирович

    21 марта 2012 в 10:06

    Полоностью согласен с Вами)))

    #
   • Кузьмич Александр

    Кузьмич Александр Евгеньевич

    22 марта 2012 в 22:46

    Абсолютно согласен! С таким Законом работать будет невозможно. Есть ли надежды на поддержку? Что нужно от нас, регионов? Мы готовы бороться.

    #